نماینده انحصاری تبلیغات محیطی راه آهن تهران                                 نماینده انحصاری تبلیغات محیطی راه آهن تهران

slider image 1 slider image 2 slider image 3 slider image 4 slider image 5 slider image 6 slider image 7 slider image 8
Example caption with a credit link for this slider.
Image 4

کتاب راهنمای چاپ ، بسته بندی و تبلیغات کشور

در این کتاب اطلاعات (آدرس ، تلفن ، نوع فعالیت) ده هزار واحد از جمله چاپخانه ها ، لیتوگرافی ها ، صحافی ها ، شرکت های تبلیغاتی ، شرکت های بسته بندی و کارتن سازی و جعبه سازی ، هدایای تبلیغاتی ، فروشندگان دستگاههای چاپ و... در سراسر کشور درج شده است.

آگهی نامه چاپ ، بسته بندی و تبلیغات

در این آگهی نامه که در قطع A4 و رنگی گلاسه می باشد. تمامی واحد های سراسر کشور می توانند به صورت آگهی حضور داشته باشند. این آگهی نامه در نمایشگاههای بین المللی به صورت رایگان توزیع می شود.